The Nāga staircase at Wat Phra That Doi Suthep temple,

Gold Pagoda doi suthep

doi suthep